image de Goku (Super Saiyan)
Goku (Super Saiyan) Figurine19.5