image de Kakashi Hatake (Anbu Mask)
Kakashi Hatake (Anbu Mask) Figurine
image de Kakashi Hatake
Kakashi Hatake Figurine
image de Kakashi (Lightning Blade) (Action Pose)
Kakashi (Lightning Blade) (Action Pose) Figurine37.96
image de Kakashi (Lightning Blade)
Kakashi (Lightning Blade) Figurine
image de Kakashi
Kakashi Figurine