image de Souichi Tsujii
Souichi Tsujii Figurine
image de Junji Ito Souichi [NYCC]
Junji Ito Souichi [NYCC] Figurine