image de Kirito
Kirito Figurine
image de Asuna
Asuna Figurine
image de Kirito (Blue Swords)
Kirito (Blue Swords) Figurine