image de Kirito
Kirito Figurine0€
image de Asuna
Asuna Figurine0€
image de Kirito (Blue Swords)
Kirito (Blue Swords) Figurine0€