image de Electro (Metallic) (Toy Sapiens)
Electro (Metallic) (Toy Sapiens) Figurine